Tack och hejdå!

Hej alla som följt oss under åren!

Nu är tiden med Lilla Slottet till ända. Projektet var officiellt slut den 28 februari och vi vill här tacka alla som följt med oss på resan fram till den nya barnbibblan Kanini! Vi hoppas att vi har kunnat inspirera några av er där ute genom att skriva om våra motgångar och framsteg här på bloggen.

Vi kommer låta bloggen ligga kvar som dokumentation för intresserade. Slutrapporten för projektet och en kortversion av Lilla Slottets koncept kommer att läggas upp på bloggen under rubriken Om, senare i vår. (Där hittar ni även sen tidigare projektplan och Lilla Slottets koncept

So long säger vi från projektgruppen och enhet Barn & Unga på Malmö stadsbibliotek. Kom gärna och hälsa på oss på Kanini:)

Annonser

Äntligen

Symbolerna är på gång

Barn i Malmö har hjälpt oss förstå vikten av att bryta upp våra böcker och andra medier i olika teman. Tidigare såg barn böckerna på hyllorna som en enda stor massa. Vi vuxna hittade lätt när allt strikt var organiserat efter författarens efternamn. Barn hittade inte alls. Vår viktiga uppgift blev att tillsammans med barn visualisera och tydliggöra samlingarna på ett nytt sätt.

I framtagandet av symboler har vi med barns delaktighet utgått från att en bild på ett enkelt sätt förstärker orden. Att kombinera bild och text i samma symbol känns som en bra lösning för att göra helheten extra tydlig och enkel. Lika viktigt som att välja enkla och tydliga bilder har det varit att hitta enkla och tydliga ord. Helst ska orden vara korta, lätta att läsa och förstå. En klar fördel är att barnen känner igen dessa ord från sin egen vardag.

BlogbildRymden

Efter att ha sammanställt den information vi fått genom workshops med barn i Malmö har vi tagit fram ett färdigt förslag på symboletiketter. Dessa kommer att klistras synligt på våra medier som ingår i vårt nya samlingssystem. Symboletiketterna har ett något udda utseende. Den stora runda delen klistras på framsidan av boken. Den lilla bilden hamnar på ryggen och sista delen på baksidan av boken.

För att ytterligare underlätta för barn att hitta använder vi oss av olika färgkodningar. Bakgrundsfärg på skyltar ovanför och i bokhyllorna och färgen på symboletiketten i varje temakategori är den samma.

Vår förhoppning är att barn nu lättare kommer att klara av att hitta vad man letar efter. Eller kanske upptäcka något nytt, oväntat och spännande. Helt enkelt inspireras till läslust.

Barnens deltagande har gett oss många bra idéer och det har varit fantastiskt roligt att se barnen så engagerade och villiga att hjälpa oss.

Vårt nya samlingssystem inbegriper än så länge avdelningens kapitelböcker och faktaböcker.

För den nyfikne finns här nedan förslag på några av de symboler som är på gång.

Symboler-samlingssystemet