Barns delaktighet viktig!

Vi i samlingsgruppen, som arbetar med att göra våra kompakta mediesamlingar tydligare och lättare att hitta i för barnen, har haft en intensiv vår. Vi har intervjuat och observerat barn som ett led i att komma vidare med utvärderingen av vårt samlingssystem. Vi har också förberett och genomfört olika workshops med barn. Eftersom det är barnen som lätt ska kunna hitta i våra bokhyllor är det viktigt att barn själva får vara delaktiga i visualiseringsprocessen av våra medier. Barnens deltagande har gett oss bra idéer i vårt arbete med att göra samlingarna tydligare.

Skolan vi besökt ligger i ett område i Malmö med hög invandrartäthet. Vi har arbetat med barn från olika klasser i årskurs 1. Några av barnen är helt nyanlända till Sverige. Vår utgångspunkt har varit att det ska vara roligt för barnen att delta och att de ska kunna utgå från sig själva, sina intressen, kunskaper och behov.

Tittskåp börjar ta form

Workshopparnas upplägg följer i stort en modell som vi hämtat från en kompetensutbildningsdag med Helene Phan, utbildad på HDK, högskolan för Child Culture Design i Göteborg. Varje workshop består av två moment med en fruktpaus emellan.

Barnens delaktighet har varit både direkt och indirekt. Vi ville dels ta reda på hur barnen tänker kring olika begrepp, kategorier och ord för att hjälpa oss att ta fram symboler till de olika ämnesorden i vårt samlingssystem. I framtagandet av symboler har vi utöver barnens input utgått från att en bild på ett enkelt sätt förstärker orden och gör det enklare och tydligare för barn att lära sig hitta bland våra medier.

Solen viktig för barnen (2)

Vi ville även att barnen skulle vara mer direkt delaktiga i processen genom att göra tittskåp som speglar innehållet i våra olika ämnesord. En del av tittskåpen kommer att finnas i hyllorna vid invigningen av den nya barnavdelningen.

Tanken är att symboler och tittskåp utöver skyltar ska underlätta för barn och vuxna att hitta det de söker. Vi vill också visa på att barn har möjlighet att göra avtryck och intryck i lokalerna. Det är viktigt med flexibilitet i systemet så att det finns möjlighet till förändringar och delaktighet även i framtiden.

I kommande blogginlägg kommer vi att berätta mer om hur workshoparna gått till.

 

Annonser

Shisho betyder bibliotekarie på japanska

Shisho är också arbetsnamnet på vår nya utlåningsmaskin som vi i stunden utarbetar tillsammans med Unsworn Industries.

 

Vi har pratat,testat, undersökt, testat lite till, haft workshops, frågat, observerat. Det är spännande att se barns många innovativa ideér om hur en utlåningsmaskin kan se ut. Kreativiteten har flödat i alla lägen.  Det vi trodde skulle vara viktigt visade sig inte spela den största rollen, och det som vi inte lade så stor vikt vid från böjan har vuxit i propotioner. En sak är säker, kvittot genererar mycket intresse och en hel del glädjerop!