Då är vi igång…

Terminen är igång och det slipas, rivs och byggs för fullt nu på den nya avdelningen. Det känns väldigt spännande att få se projekt Lilla Slottet växa fram sakta men säkert. Se vilka härliga färger som ingår i interiören.

Under tiden jobbar vi vidare med vårt förändringsarbete i arbetsgruppen

Året rivstartade för nytillträdde projektledare Malin Gillberg med att åka till Kalifornien för att prata om appen Worklists, som vi använt när vi gjort om samlingsystemet,  på Innovatives säljarmässa. Mer om detta kommer i ett senare inlägg. Läs under tiden Innovatives inlägg:

Giving Children a Voice at Malmo City Library

“Our aim with the children’s library was to meet our vision of providing library services that are creative, innovative and collaborative.” —Malin Gillberg, Children’s Library Project Manager. 

 

Det nya samlingssystemet används för fullt och är i skrivandets stund under utvärdering.  Ska bli intressant att se hur barnen och våra andra besökare tänker och tycker. Inputen från barnen är extremt viktig och deras respons kommer helt klart att resultera i nya utmaningar som vi får ta ställning till. Barnen är vår främsta inspirationskälla. Håll utkik för mer utförlig beskrivning av vad som sagts om detta.

Våra olika grupper är igång:

Interkulturella gruppen fortsätter utforska det interkulturella perspektivet med en del inspirerande studiebesök på agendan. Vi har fått en delaktighetsutvecklare med på tåget. Ett samarbete som vi hoppas kan bli väldigt fruktbart.

Bemötande- och experimenterandegruppen har tagit över forskningsbokcirkeln. Temat för våren är leken. All barnforskning visar just på hur viktig leken är för barnets utveckling. Gruppen kommer tillsammans med all personal både fördjupa sig i textmaterial kring temat samt hålla i en workshop där personalen testar på att leka. Utmaningar är viktiga.

Barn- och delaktighetsgruppen fortsätter sitt arbete med att jobba fram former för delaktighet i verksamheten. Vi kommer arbeta mot ett fördjupat perspektiv kring vad delaktighet innebär för biblioteksverksamheten. Samt undersöka hur vi kan jobba mer inkluderande.

Digitala barn – den nya tvärgruppen har börjat sitt arbete med att djupare engagera barnen. Väcka deras nyfikenhet och inspirera till utforskande och berättande med digitala verktyg. Bland annat kommer vi testa att ha digitala verkstäder för barn samtidigt som vår omåttligt populära barnens verkstad är i gång på tisdagar.

I höstas drog vi igång En liten stund, vilket ni kunnat läsa om på bloggen tidigare. En liten händelse på biblioteket varje torsdag kl 15.00. Det blev snabbt populärt, och väldigt uppskattat. Vi fortsätter experimentera med olika arrangemang, med start torsdagen den 28/1, då vi får besök av våra kära vänner Bu och Bä, och så gissar vi nosen tillsammans med barnen.

Vi har anställt en grafiker som jobbar med att ta fram vår grafiska profil Rickard Grönkvist

image1 (3)

Rickard Grönkvist

Vi kommer påbörja en namnprocess i nästa vecka. Vi vill att så många som möjligt, stora och små; besökare och icke-besökare, ska få vara med och bestämma vilket namn det nya barnbiblioteket ska ha. En del gillar det befintliga namnet Lilla Slottet, en del tycker att vi helt enkelt ska kalla det barnbiblioteket. Vi får väl se vad det blir?

Sist men inte minst. Utvecklingen av de digitala komponenterna fortsätter. Sagokompisar, Miniskärmarna, Krumelurmaskinen, Prong-spel osv…  Spännande dilemman uppstår ibland. Hur stort ska gapet på krumelurmaskinen vara? Det får ju inte skrämma barnen 🙂 Vi fortsätter såklart utbilda oss och orientera oss i de digitala komponenterna. Bland annat blir det fortbildning i bildhantering och Storypaletten under våren.

Glädjande nog fortsätter byggandet i snabb takt. För varje dag som går är vi en dag närmare invigningen av vår efterlängtade nya barnavdelning.

Som vi längtar!

 

 

 

 

 

 

 

Annonser