Att visualisera samlingarna

Nu när flytten till våra tillfälliga lokaler står för dörren går vi in i nästa fas som handlar om hur vi ställer upp samlingarna och hur vi skyltar.

När vi i våras genomförde våra workshoppar med barngrupperna observerade vi även hur de rör sig i våra lokaler och hur de hittar bland våra samlingar. Tydligt var att de mestadels sökte i ögonhöjd, något som forskningen också visar, men en annan sak som vi lade märke till var att barnen hade svårt att se var en del av samlingarna slutade och en annan började. Eftersom många av ”våra” barn inte kan läsa ännu behöver vi hitta sätt att visualisera samlingarna och dess indelningar för att barnen själva ska hitta.

På Rum för barn i Stockholm har man arbetat med att skapa tittskåp där samlingarna tydliggörs, vilket vi tycker är väldigt inspirerande.

rum för barn1rum för barn 2

I våra tillfälliga lokaler kommer vi att utgå ifrån tydliga textbaserade skyltar och knubbar (med versaler) till att börja med, men planen är att under hösten, parallellt med utvärderingen av samlingssystemet, arbeta med barnen i workshopform  och låta dem testa och labba för att hitta sätt att visualisera systemet.

Helt som vanligt kommer inte heller vårt textbaserade system att vara då vi beslutat att testa att sätta skyltarna i golvhöjd och i ögonhöjd för att kunna utvärdera inför återflytten.

Som ni förstår kommer allt detta innebära en utmaning för alla vuxna, både barnens vuxna och personalen, men vi hoppas kunna skapa ett system som inte bara är För barn utan Av barn.

Annonser

Nordic kids media festival, 9-11:e sep, biograf Panora, Malmö

logo (2)

Bild 1 (3)

Våra kollegor på enheten digitala biblioteket har varit på konferens och hämtat inspiration som de delar med sig av.

”Kids in Charge!” var huvudtemat för konferensen  ”Nordic Kids Media Festival”, en mötesplats för de nordiska barnmedieproducenterna inom bland annat TV, film och spel m.m. Festivalen hålls vartannat år (tidigare har den ägt rum i Köpenhamn) och i år var det första gången som Malmö stod som värd. Syftet med festivalen är att höja kompetensen, öka kvaliteten, skapa nätverk och inte minst att inspireras och lära av varandra kring barns medievanor. Under tre fullspäckade, mycket inspirerande dagar fick vi ta del av praktiska seminarier, forskarföreläsningar, varvade med diskussioner och workshops.

Några intressanta lärdomar som vi tar med oss är:

Ta barnen på allvar. Vuxna sätter alldeles för snäva gränser när det gäller innehåll som handlar om allvarliga ämnen som sex, skilsmässor och nyhetsrapportering.
Mats Trondman professor i kultursociologi vid Linneuniversitetet talade om hur viktigt det är för barn att hela tiden få utmanas och att barn idag känner till saker som de ännu inte har upplevt.  Barn förses med en kultur som gör dem brådmogna, något som kan ses som både en tillgång och svårighet.
Suzanne Osten talade om tabun när det gäller barn och synen på barn. Vi fick se utdrag ur hennes kommande film Flickan, mamman och soporna som berör ämnet psykisk sjukdom.
Suzanne Osten (3)”Playfulnes rules curiosity”
Ett roligt spår handlade om att lära genom lek. Flera talare visade produkter som tagits fram med syftet att lära barn att själva bli producenter på ett lekfullt sätt. Framför allt riktat till unga tjejer.
Hello Ruby av Linda Liukas är en bilderbok som på ett roligt och pedagogiskt sätt förklarar hur en dator fungerar.

Konferensen avslutades med en övning där vi som deltog fick testa hur väl vi känner vår publik. Vi fick se ett antal filmklipp som visats för barn i olika åldrar runt om i världen. Vi fick sedan gissa hur barnen reagerat på innehållet i filmerna baserat på deras ålder, genus och kulturell bakgrund.  Något visade sig mycket svårt även erfarna barnmedieproducenter. Många intressanta lärdomar, som får mig att dra slutsatsen om att ett öppet och lekfullt sinne verkar vara det bästa i många lägen.Känner vi publiken (3)

Tack Nanna och Jenny! DNA (3)

Vi ställer ut

Det är inte långt kvar nu och snart går vi från planering till byggstart. För oss och de barn och vuxna som varit iblandade har det varit en lång process, men för en del av våra besökare är flytten i början av oktober en första indikation på att något är på gång vilket väcker många frågor.

För att möta dessa frågor, men också för att väcka nyfikenhet för den nya fantastiska avdelningen och för att våra besökare ska känna sig delaktiga i byggprocessen kommer det under byggperioden att finnas två utställningar på biblioteket, en digital på bottenplan utanför byggarbetsplatsen och en större, analog, i anslutning till våra tillfälliga lokaler.

Här kommer vi att berätta om hur processen gått till, visa bilder från dialogerna och citat/teckningar som vi fått från barnen. Dessutom kommer vi att presentera ritningar kompletterade med textil- och färgprover för att ge en bild av hur den nya avdelningen kommer att se ut. Utställningen kommer att uppdateras kontinuerligt för att ge besökarna (och personalen) en inblick i hur den nya barnavdelningen växer fram.

Seminarium på Bokmässan om de yngre barnens delaktighet

Bokmässan 3

Nu på torsdag kommer våra följeforskare Barbro Johansson och Frances Hultgren vara med i en paneldiskussion kring barns delaktighet på Bokmässan. Seminariet heter Rum för de yngsta-barns delaktighet i kulturverksamheter och bygger på ett följeforskningsprojekt i Borås kring delaktighet som sedan mynnade ut i deras bok med samma namn. I panelen sitter även de barnbibliotekarier som initierade och drev projektet som sedan mynnade ut i den permanenta barnverksamhet Knacka på! som bedrivs på Borås Stadsbibliotek. Här hittar ni evenemanget. Själv är jag moderator. Titta gärna förbi om ni är på mässan!

//Karin

Tvärgrupp med fokus Interkulturalitet

I höst kommer vi starta en ny tvärgrupp med fokus på interkulturalitet. Det är ett stort och omfattande ämne som vi bara börjat nosa på. Men att sätta en interkulturell prägel på biblioteksverksamheten och lilla slottet känns som en självklarhet i dagens ganska mångskiftande samhälle. Vi lever i en föränderlig och globaliserad värld med en stor variation av individer och grupper som identifierar sig utifrån diverse kriterier och identitetsskapande markörer. Inom migrationsforskningen ses etniska identiteter som föränderliga, dynamiska och relationella beroende av den kulturella kontexten. Det kan vara etnicitet, språk, religion, yrkestillhörighet, sexualitet etc. Inom identitetsforskning talar man om multipla identiteter, vilket innebär att man som individ inbegrips av många identiteter samtidigt, som kan skifta beroende av sociala sammanhang och samhälleliga kontexter. En och samma person kan vara både mamma, mormor, lärare, elev, bibliotekarie, styrelseledamot, troende, samtidigt eller parallellt. Interkulturalitet kan ses som ett sätt att förhålla sig; ett sätta att kommunicera. Vi ska fortsätta sträva efter kulturell förståelse och respekt för olikheter, men istället för att se olika kulturer som isolerade enheter som väcker nyfikenhet kan vi börja prata om interkulturella processer i vilka vi alla är inbegripna.

I Botkyrka kommun har man antagit en Interkulturell handlingsplan, vilken vi kommer titta närmare på. Vi besöker också Pedagogisk Inspiration för höra hur de arbetar med interkulturell kommunikation i olika pedagogiska processer.

Det är vår förhoppning att vi ska kunna utforska begreppet interkulturalitet som en process, som tar oss bort från stereotyper; bort från ett vi och dom tänkande mot en acceptans av den komplexa pluralism vi alla lever och verkar i.

Besök i Århus

Härlig utsikt för stor och liten

Härlig utsikt för stor och liten

I fredags begav sig en liten del av projektgruppen till Århus för att titta på det nya huvudbiblioteket. Ett bibliotek med en barnavdelning tänkt att vara flaggskepp för biblioteket i stort. Mitt första intryck var att de verkligen lyckats väl med att integrera ute och innemiljö på ett levande sätt. Biblioteket ligger i hamnmiljö med fantastisk havsutsikt. Betonggolvet och den öppna ganska avskalade inredningsmiljön smälter väl in med det industrilika området. Nästan halva biblioteket består av fönster vilket är väldigt inbjudande. Det märks också ganska tydligt när vi går runt i biblioteket. Folk sitter lite överallt. Många av dem är studenter. Det finns ingen tydlig gräns för vad som är barnavdelning och vad som är sittplatser för allmänheten, vilket också Mette som arbetar som teamledare på barnavdelningen bekräftar när vi pratar om vad som har hänt sen de öppnade. Ibland måste de be folk flytta på sig för att det egentligen är platser vigda för barn och familjer. Intressant att höra eftersom min tanke var just att de lyckats väl med att få olika målgrupper att samsas om en stor yta. Ett väl integrerat bibliotek sas.

Inbjudande miljö för många målgrupper

Inbjudande miljö för många målgrupper

En betydande del av bibliotekets fysiska miljö är vigd åt spelaktiviteter av olika slag. Det finns spelkonsoler, tv-spel, brädspel, interaktiv projektion att hoppa på i golvet mm. Även detta inbjudande för stor och liten, tycks det mig. Kreativ verksamhet har också en central position i biblioteket. Man har anställt en person som arbetar med att hitta samarbetspartners och utveckla aktiviteter huvudsakligen. Varje dag håller en medarbetare, ensam eller med samarbetspartners, i någon form av aktivitet mellan 16-17.

Lekplatser runt om byggnaden med tema världsdelar.

Lekplatser runt om byggnaden med tema världsdelar.

Slutligen vill jag säga något om utemiljön de skapat. Runt om hela byggnaden hittar man lekmiljöer som är skapade enligt tema som anknyter till de olika världsdelarna. Väldigt imponerande och uppenbarligen oerhört populärt. Vi såg många barn i alla olika åldrar, skolklasser, förskolagrupper mfl som tagit sig hit för en stunds äventyr på fantastisk klätterutrustning. Visionen om att folk ”ska ha mest lust att komma” till just detta bibliotek och dess miljö verkar vara en vision på god väg att bli uppfylld.

 

Nu börjar det dra ihop sig!

I mitten av oktober är det dags för byggstart vilket känns både fantastiskt och en aning overkligt.

5-11 oktober stänger vi därför den gamla barnavdelningen för att flytta till tillfälliga lokaler. Under tiden kommer en liiiten liten del av vårt utbud komma att finnas i entrén för att man inte ska behöva gå ifrån biblioteket tomhänt även om avdelningen är stängd.

Att flytta en hel barnavdelning är ingen barnlek och planeras därför minutiöst av en grupp av våra proffsiga kollegor. De har räknat hyllmeter, samordnat med husansvarig, diskuterat med vaktmästeriet och inte minst sett över våra samlingar. De tillfälliga lokalerna är en bra bit mindre än de vi är vana vid vilket kräver tillfällig magasinering av vissa delar. Nu blir det även dags för oss att testa det samlingssystem som vi tagit fram tillsammans med barnen. Det ska bli väldigt spännande att se hur det fungerar. 🙂

De tillfälliga lokalerna är som sagt lite mindre än vad vi är vana vid, men de har den stora fördelen av att ligga inom stadsbibliotekets väggar och dessutom rakt ovanför Balagan vilket öppnar upp för ett nära och intensivt samarbete med personal och besökande barn där. Vår målsättning är att under hösten och våren hitta nya former för delaktighet och hoppas på att kunna engagera de äldre barnen i Lilla Slottets verksamhet.

Vår lördagsverkstad lånas under höst och vår ut till ett av våra stadsområdesbibliotek vilket både är ett sätt för oss att hålla igång den populära verkstaden trots att de tillfälliga lokalerna inte rymmer en tillräckligt stor verkstadsyta och en väg att möta nya besökare som kanske inte hittat oss. En positiv bieffekt blir även att stammisar på vår verkstad får upptäcka ett annat fantastiskt bibliotek i vår stad!

Då var vi igång igen!

startblock_32026091

Härliga semestrar är över och vi i projektgruppen är taggade och igång för höstens arbete! Här kommer ett litet axplock av vad som komma skall;

  • I oktober är det dags att flytta över till tillfälliga lokaler i andra änden av biblioteket då byggstart stundar.
  • Vi arbetar med hur den externa marknadsföringen ska utformas inför öppningen av den nya avdelningen.
  • Tvärgruppernas arbete(Delaktighetsgruppen, Samlingsgruppen, Bemötande & experimenterandegruppen) som påbörjades under våren fortsätter arbeta för att vi som avdelning ska ömsa skinn och bli Lilla Slottet.
  • En ny tvärgrupp med fokus interkulturalitet startar sitt arbete inom kort.
  • Det nya samlingssystemet som malmöbarn varit med och utvecklat ska testas och utvärderas i de tillfälliga lokalerna.
  • De digitala lösningarna får sig en sista, sista revidering och går i produktion under hösten.
  • Vi fortsätter att laborera med den webbprototyp som togs fram under våren.
  • och mycket, mycket mer…