Delrapport från våra följeforskare

Projektet Följeforskning på Lilla Slottet har nu pågått i åtta månader. Vi har besökt biblioteket vid ett flertal tillfällen, deltagit på personalmöten och på workshops med barn, observerat i lokalerna, pratat med besökare och, inte minst, tagit del av personalens egna presentationer och reflektioner på bloggen och webb-mapparna. Den 10 juni besökte vi barnavdelningens personal för att göra en halvtidsrapportering av forskningsprojektet.

Ett övergripande intryck är att vi är mycket imponerade både över allt som personalen hunnit med och vilken kompetens de byggt upp om barns perspektiv och hur barn och föräldrar kan involveras på biblioteket. Personalen arbetar kontinuerligt med att både göra delaktighet och definiera delaktighet, genom att samspela med såväl besökare som rummet och tingen. Den förståelse av delaktighet som växer fram handlar om att delaktighet bara kan uppnås i en pågående process, där de ingående aktörerna (människor, rum, ting) är föränderliga och relaterar till varandra på olika sätt. Personalens arbetssätt kan illustreras med en hermeneutisk spiral, i vilken kunskapen och förståelsen för det fenomen man arbetar med vidgas för varje varv:

B&F

Teman som vi tar upp i rapporten är

  • Vad barns delaktighet betyder när de vuxna vänder sig till ”barnen” som grupp eller till det individuella ”barnet”.
  • Hur rummets och tingens erbjudanden påverkar besökarna och möjliggör delaktighet samt betydelsen av att prova och experimentera i miljön.
  • Vilken betydelse artefakter som verktygsbälte, informationsdisk och roliga klädespersedlar har, både för personalens identitet och för hur mötena med besökarna gestaltar sig.
  • Hur kategorier förhandlas när en barngrupp involveras i att hitta ett nytt system för samlingarna.
  • Hur föräldrar resonerar om det goda barnbiblioteket, som både ska vara lättillgängligt och bekvämt och en plats för lek, umgänge och lärande.
  • Att ”det mystiska och hemliga” och ”det busiga och gränsöverskridande” är framträdande drag i Lilla Slottets ideologiska innehåll, vilket i sin tur kan relateras till bibliotekets relation till såväl besökarna som till skolan och den kommersiella arenan.
  • Barnbiblioteket i ett maktperspektiv, där vi skiljer på delaktighet som medbestämmande och delaktighet som kommunikation. Vi menar att det förra riskerar att bli en maktkamp om vem som ska bestämma, medan det senare förutsätter samarbete och en ansvarsfördelning där var och en kommer till sin rätt med sina kompetenser.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt spännande arbete till hösten!

Sommarhälsningar från Frances och Barbro

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s