En första version av Manifestet är klar

Tidigare i våras skrev vi om vårt arbete med att ta fram ett gemensamt Manifest för enheten Barn & Unga. Därefter har arbetet löpt på under våren. Vi i manifestgruppen har presenterat ett förslag för kollegorna i enheten, som alla fått möjlighet att tycka till om och komma med förslag på förändringar och förbättringar. Några av de tankar som kom upp var att man önskade att en del av punkterna förenklades och förtydligades. Man saknade också vissa element som exempelvis hur vi arbetar med överraskande moment, samarbeten som vi bjuder in till samt även i viss mån vår litteratur.

Därefter blev nästa steg att revidera Manifestet för att försöka uppnå ett resultat som vi alla kan ställa oss bakom. Eftersom många av kollegornas synpunkter gick igen och inte var alltför motsägelsefulla, blev denna uppgift visserligen knepig men långt ifrån omöjlig. Vi fokuserade på att förenkla meningarna, och för att öka tydligheten gick vi noggrant igenom taggarna, flyttade om, la till och tog bort. Vi hoppas att det på så vis blivit såväl enklare som tydligare så att både vi och våra besökare i förlängningen kan ha nytta och glädje av Manifestet. Nu går vi in i en praktisk prövoperiod som varar fram till och med september, hur fungerar det att arbeta efter Manifestet, i verkligheten?

Och så här blev resultatet;

 

VÅRT MANIFEST!

Vi vill erbjuda en trygg plats fri från bedömning

# välkomnande, trygghet, respektfullt, fritt, prestationsfritt, normfritt

Vi vill arbeta utåtriktat, samarbeta och lära av varandra

# alla till alla, den sociala platsen, möten, uppsökande verksamhet, lära av varandra, öppna för samarbete, bjuda in aktörer, omvärldsbevakning, nätverkande, experimenterande, överraskande

Vi vill att varje möte är en möjlighet till påverkan

 # delaktighet, lyhördhet, proaktivitet, barnens bibliotek, medskapande, vi är aldrig färdiga, ständig utveckling, göra avtryck, göra skillnad, överraskande

 Vi vill ge barnen berättelser som de kan ta till sig på sitt eget sätt

 # läsfrämjande, litteratur, medier, fantasi, empowerment, proaktivitet, literacitet, kreativitet, läsutveckling, språkutveckling, individanpassat, alla sinnen, lärande, pedagogik, tillgänglighet

 Vi vill att barnens berättande och skapande ska ge dem makten över sina egna liv

 # fantasi, empowerment, skapande, literacitet, kreativitet, språkutveckling,

individanpassat, alla sinnen, lek

 Vi vill spränga samhällets normer och göra varje möte förutsättningslöst

# jämlikhet, barnkonventionen, HBTQ, antidiskriminering, normkritik, individanpassning, mångspråkighet, interkulturalitet, barnperspektivet, barns perspektiv, tolerans, olikhet är något bra

Vi vill låta barnen inta rummet för att leka och utforska

# lek, lekpedagogik, spontanitet, experimenterande, empowerment, lekfullhet, sätta spår

Vi vill att barnen blir lyssnade på och respekterade i hela biblioteket

# välkomnande, jämlikhet, barnperspektiv, empowerment, få ta plats, antidiskriminering, tolerans

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s