Läxa- minnesträning!

remember

Det var ett tag sen vi rapporterade om våra läxor! Men dom har rullat på med två eller tre veckors intervaller. Läxorna pågår under tiden man har informationspass och alla dokumenterar i en gemensam mapp sina reflektioner kring läxan. Detta följs sedan upp med ett ”läxprat” där vi pratar mer fritt om läxans effekter och vad vi vill fortsätta med när läxan är slut.

Att memorera våra barnbesökares namn har varit en av läxorna som ju såklart syftar till att skapa personligare möten och en mer välkomnande miljö. Något som med säkerhet är mer förekommande och helt naturligt på mindre bibliotek. Vi ville utmana oss själva och se om vi kan skapa samma sak hos oss även om vi är fler i personalen, har väldigt mycket fler barn  och träffar dem därmed inte lika regelbundet. Vad fick vi då för resultat? Här kommer en kort sammanställning.

Generella reflektioner

 • Barnen blir glada
 • Föräldrarna glada och förvånade
 • Känns kul, proffsigt, lyxigt att kunna namnen
 • Barnen blir glada redan vid första användningen av namnet, under ett o samma besök
 • Mer engagerat och personligt
 • Svårt när man har dåligt minne
 • Skapar välkomnande och trygg miljö
 • Svårt med förskoleklasser
 • Barnen känner sig mer sedda
 • Om barnen även lär sig våra namn- personlig relation till varandra

Hjälpmedel/strategier för att få reda på namn och komma ihåg namn;

 • Namnhyllan där barnen kan skriva sina namn- bra ställe att få kontakt och prata
 • Älsklingshyllan där barnen lägger sina favoritböcker också bra plats att få kontakt
 • Namnskylt på våra arbetsbältet som de äldre barnen kan läsa och i sin tur berätta sina namn
 • Hjälpa minnet genom att göra små anteckningar med namnen efter ett bra möte
 • Lättare om man pratat med barnen lite längre(berättar sina intressen, saker de gillar)
 • I verkstan många stammisar och lättare, koppla ihop med barnens verk

Vi var alla överrens om att fortsätta arbeta på vårt minne och samla ihop en större och större mängd namn som därmed skapar en större och större mängd barn som blir sedda och ihågkomna hos oss!

Annonser

Vi återkopplar till barnen

Igår besökte vi ”vår” förskoleklass från Dammfriskolan, som vi samarbetat med under hela arbetsprocessen med att ta fram ett nytt samlingssystem. Syftet med besöket var att göra en uppföljning på vårt arbete och visa barnen vad vi kommit fram till så här långt. Vi ville också göra tydligt att än så länge är allt sig likt på bibblan, men till hösten kommer de att få se hur deras idéer och tankar har konkretiserats genom vårt nya system.

Inledningsvis så gick vi igenom och påminde barnen om vad det egentligen är vi har gjort vid våra tidigare tre träffar, och vi förklarade också syftet med var och en av dessa träffar. Därefter gick vi över till att presentera våra alldeles nya kategorier (!) som vi ju tagit fram helt och hållet med deras hjälp. Vi försökte vara tydliga med varför det blivit just dessa och även vilka ämnen och områden som faller under vilken kategori. Vi berättade att vi försökt ta med allt de har sagt till oss för att det ska bli lättare för dem att hitta vad de söker. Vi talade om att namnen på kategorierna fortfarande inte är alldeles klara, vi funderar fortfarande på vilka som är tydligast och bäst visar vad de innehåller.

Slutligen hade vi några frågor till barnen. Frågor som vi inte själva lyckats besvara och som vi inte tyckt att vi fått tillräckligt tydliga svar på när vi haft dialogerna. Det vi ville veta var under vilka kategorier barnen skulle vilja att vi placerade in följande; dinosaurier, fiske och ridning. De var inte alldeles överrens visade det sig, men vi fick ändå lite hjälp på traven:) så att vi kan gå vidare.

Sammanfattningsvis tyckte vi att det var roligt att få träffa barnen igen, glädjande att de verkade känna likadant, och vi hoppas och tror att de förstår hur viktig deras roll varit och är i vårt arbete med att arrangera om samlingarna.

Vi i Samlingsgruppen arbetar vidare med detaljerna kring det nya samlingssystemet och kommer att presentera det här på bloggen andra veckan i juni!

Arbetsmiljön i den nya avdelningen

Förra veckan var det dags för hela barnavdelningen att djupdyka i detaljer kring vår framtida barnavdelning och dess arbetsmiljö. Dessa sista veckorna innan midsommar lägger arkitektfirman Testbed en sista hand på programbeskrivningen och behövde därför input från alla oss som ska arbeta i miljön kring vad som ev. behöver justeras. Med programbeskrivningen som underlag fick personalen arbeta i grupper utifrån frågeställningen, Hur kommer den dagliga verksamheten och arbetsmiljön fungera i det framtida Lilla Slottet?

PB 2Workshop P2

Mycket bra synpunkter kom upp och viktiga frågor diskuterades; Går det att rulla bokvagnarna på mjukmattan? Kommer de specialbyggda hyllorna skapa för mycket dragningar i hyllorna? Är städ- och läsbelysningen tillräcklig? Hur kommer trädkronorna i bokhylleträden konstrueras? etc, etc. Mycket konkreta och konstruktiva förslag kom in, ett bra och viktigt underlag för att ta med in i slutarbetet med arkitekt och -inredningsarbetet.

Det börjar nu på riktigt kännas att vi närmar oss byggstart!

Tunneln och kammaren

Nu har vi kommit till den tredje nedslaget i programbeskrivningen och denna gång ska vi berätta lite om det första man möts av när man kommer till den nya barnavdelningen, nämligen entrén och kapprummet.

In till den nya barnavdelningen kommer det att finnas två ingångar, en tunnel för barnen och en vanlig dörr för de vuxna. Tunneln är placerad på en tidigare outnyttjad yta som löper mellan trappan upp till plan 2 och fönstret ut mot parken. Det är i nuläget oklart exakt hur tunneln kommer att se ut, men här är en inspirationsbild som visar hur det kan tänkas se ut utifrån.

foliegrafik

När man gått igenom tunneln hamnar man i Kammaren som är avdelningens kapprum. Man kan också komma hit via den ”vanliga” entrén.

kammaren

Här finns gott om förvaringsmöjligheter, både krokar och bänkar (nr 3), skohyllor (nr 5) och barnvagnsparkering (nr 8). Det är nämligen så att den nya barnavdelningen kommer att vara skofri och i största möjliga mån även barnvagnsfri för att möjliggöra mjukare material på golven inne på avdelningen. Dessutom tar barnvagnar mycket plats och vi vill att barnavdelningens yta främst ska vara till för barnen och inte deras vagnar. Eftersom vi vet att närhet till vagn är viktigt har vi en väl tilltagen parkering i anslutning till avdelningen (utöver den i Kammaren). Det kommer även att finnas plats för ett fåtal barnvagnar inne på avdelningen för att härbärgera små sovande besökare.

Inne i Kammaren finns även Pratskåpen (nr 1) som är magiska och pratglada förvaringsskåp för besökarnas ytterkläder.

pratskåpNär man öppnar skåpsdörren säger skåpet ”Hej!” på något av Malmös alla språk. Pratskåpen välkomnar alla barn och särskiljer inte olika nationaliteter. Inspelningarna är gjorda av barn och hälsningarna spelas upp slumpmässigt.

pratskåp2

I Malmö talas mer än 170 språk. Pratskåpen låter på ett lekfullt sätt mångspråkigheten bland barnbibliotekets besökare ta plats.

Det här var bara en liten del av programbeskrivningen och vi kommer att fortsätta ge små smakbitar under det fortsatta arbetets gång. Hoppas att ni har gillat det ni sett så här långt!