Ännu en arbetsgrupp ligger nu i startgroparna:)

63

Eftersom vi vill att barn ska få lov att synas och ta plats inte bara hos oss som jobbar med barn utan även i resten av vårt stora hus, var en av tankarna i Lilla Slottets koncept att varje enhet på Malmö Stadsbibliotek skulle utse en medarbetare som kan konsten att bära ett par barnperspektivglasögon!

Vi är väldigt glada för att dessa personer nu är utsedda och att Lilla Slottet härmed har fått tentakler som växer i nya och tidigare okända :O riktningar. Förhoppningen är att barnrepresentanterna ska säkra att barnperspektivet finns i hela huset. Det innebär att representanterna ser till att barnen tänks in när respektive enhet planerar sin verksamhet. Det är upp till varje representant att hålla ögonen öppna efter idéer och nya sätt att tänka in barn och deras vuxna i de olika enheterna. De ska förutom att arbeta med barnperspektivet i det publika arbetet även arbeta för att skapa en förståelse för att barnperspektivet lyfts och stärks inåt, bland kollegerna. Att få barn att känna sig välkomna överallt kan vara att tänka på hur man arbetar med bemötande, men det kan också handla om verksamhet (exempelvis arrangemang) eller att den fysiska miljön anpassas eller görs lite mer lekfull. Det kan handla både om praktiska mindre knep eller om ett långsiktigt tänkande och förändrat synsätt.

Välkomna alla ”nya” kollegor!

Annonser

Stakar upp bilringarna och andra bra effekter

2015-02-26 11.46.33

Igår hade vi den första läxpratsträffen där vi diskuterade hur läxorna gått. Många i teamet har skrivit in sina reflektioner i vårt gemensamma reflektionsdokument vilket är superkul! Här kommer en liten resumé av en av de två läxorna som arbetats med de senaste tre veckorna. På med bältet!

Bältet tycker man har gett följande effekter;

Positivt:

 • ser proffsigt ut
 • känsla av yrkestolthet
 • upp-teamad med kollegorna
 • känner sig redo, som en på-knapp
 • praktiskt att stoppa mobil, penna, papper etc. i
 • gosedjur eller annat kul i bältet skapar samtal och möten med barnen
 • går att göras personliga och förändra över tid med knappar och roliga ting
 • andra avdelningar har uppmärksammat det som positivt
 • stakar upp bilringarna:)

Negativt:

 • man känner sig lite töntig och dum
 • byggarbetarekänsla
 • inte säkert om vi blir mer synliga

Majoriteten av teamets erfarenhet har dock varit väldigt positiv och vi beslutar oss för att fortsätta med bältena under våren.

Experimentläxor

 

2015-02-20 10.55.42Läxa- På med bältet!

Malin in action med våra nya verktygsbälten. Bältena är inköpta för att se om vi blir lite mer synliga i miljön för våra besökare men såklart också för att stoppa praktiska saker i. De visade sig snabbt även funka väldigt bra för att stoppa småsaker i som väcker barnens nyfikenhet och öppnar upp för samtal om möten.

Bemötande & experimentgruppen

Som vi tidigare nämnt pågår nu tvärgående grupper här i Barn & Ungdomsteamet som ett tillvägagångssätt för att börja förverkliga Lilla Slottets koncept– att börja ömsa skinn. En av oss i projektgruppen ingår i varje tvärgrupp plus 3-4 av våra kollegor från teamet. Konceptet har stakat ut riktningen för hur det framtida barnbiblioteket ska se ut och gruppernas arbete handlar om att hitta former för HUR vi ska gå till väga för att nå dit.

Bemötande & experimentgruppen arbetar med de områden som rör närvaro och relationsbyggande i mötet med barnen och deras vuxna besökarna, hur vi skapar spontana arrangemang utöver de fasta bokningsbara, hur vi kan integrera leken i vårt arbetssätt etc. Vi tyckte det kändes bra att fortsätta i Unsworns anda och har därför tagit fram läxor till oss själva. En läxa löper under 2-3 veckors tid och är framtagna för att testas under de ordinarie informationspassen. Läxorna ska väcka tankar och reflektioner hur vi gör för att faktiskt lämna informationsdisken och var mer uppsökande i rummet, hur vi skapar sociala möten med barnen så att efterföljande frågemöten kan uppstå, hur skapar vi spontana aktiviteter i rummet som våra besökare kan ta del av utöver att hänga på låset på de bokningsbara arrangemangen, som mest våra stammisar utnyttjar.

Läxorna är tänkta att stegra i svårighetsgrad så att vi hinner bli mer och mer varma i kläderna under resans gång. Reflektionerna tecknas ned i en gemensam digital mapp och följs även upp med bokade samtal efter en läxas slut för att dela med oss av vilka effekter läxorna gett.

Några av läxorna har följande rubriker; På med bältet!, Inte nudda stol-Nöt ned stolen! , Bjud på dig själv!, Minnesträning!, Bli ett tipsarmonster! och Spontant kul i rummet!

Vi kommer berätta mer här om hur läxorna fortlöper framöver

 

Lilla Slottet… eller någonting helt annat?

Bästa Kollegor!

Vi tänker på det här med namn. Lilla Slottet är namnet på projektet men nu börjar vi mer och mer prata om den nya avdelningen som Lilla Slottet. Men är Lilla Slottet egentligen det mest lockande och mest representativa namnet på vårt nya barnbibliotek? Förmedlar det vår verksamhet och vår miljö på ett bra sätt? Kanske är det så. Eller kanske finns det ett helt annat namn som just Du har gått och tänkt på i Din lilla kammare.

NU är det dags för Dig att berätta för oss vad Du skulle vilja att vi döper vår framtida barnavdelning till!

Vad händer egentligen med våra samlingar?

2015-02-20 11.47.12

Eftersom vi vill tillgängliggöra och synliggöra vårt bestånd för våra besökare är det en del av Lilla Slottets koncept att vi tillsammans med barn ska ta fram ett alternativt hylluppställningssystem. Sedan ungefär en månad tillbaka har arbetsgruppen som arbetar med detta varit igång. I gruppen finns representanter från projektgruppen, barnavdelningen, Balagan och enhet Medier. Två av oss är dessutom även med i Deweygruppen, som är i full färd med att implementera Dewey på hela bibblan.

Så här långt har vi hunnit besöka förskolan Pyret, vi har läst på om några av de bibliotek som redan provat att arrangera om sina samlingar och vi har även pratat med Umeå stadsbibliotek som placerat allt sitt material i häpnadsväckande 80-90 (!) tematiseringar och därtill medföljande symboler. Men i Umeå är det bibliotekarierna som tagit fram de olika temana, som därefter testats på barn. Vår målsättning är att ta arbetet ännu ett steg, genom att låta barnen komma in tidigare i processen och på så vis öka barnens delaktighet. Vi har etablerat kontakt med en förskoleklass på Dammfriskolan, som vi kommer att träffa och ha dialog med ca fyra gånger under mars månad. Eftersom vi i arbetsgruppen har olika mycket (eller lite) erfarenhet av att arbeta med barn och delaktighet ska vår egen eminenta Hélen hålla en kurs för oss under en heldag så att vi får en gemensam grund och en plan för hur vi lägger upp arbetet med 6-åringarna.

Varför vill vi då göra detta arbete som enligt de som provat kräver så mycket tid och så mycket energi? Det finns forskning som visar att barn inte söker på samma sätt som vuxna. Det har också visat sig att barn inte kategoriserar skönlitteratur och facklitteratur på samma sätt som vi gör. Därför vill vi uppmuntra barnen att söka och hitta själva, vi vill att de även när det gäller samlingarna ska känna att biblioteket är deras plats. Således har vi kommit fram till att vi vill vara lite smått radikala och ta ett nytt grepp om allt vårt svenska material (bortsett från DVD och CD-skivor) samt även blanda skönlitteratur med fack. Vi ser att vi nu har en möjlighet att prova, utvärdera och eventuellt ändra, eftersom vi under hösten befinner oss i en tillfällig lokal med en begränsad och överskådlig samling.

Spännande fortsättning följer…

Om ett drygt halvår påbörjas omvandlingen

Ja det känns nästan lite galet, själva ombyggnationen av barnbiblioteket har hela tiden känts ganska långt borta. Men faktum är att det faktiskt börjar närma sig. Visst, ett antal upphandlingar som ska gå i lås, de sista detaljritningarna ska produceras under april-juni etc. De digitala lösningarna ska detaljprojekteras och produceras. Det ska beslutas om vart den tillfälliga barnavdelningen ska placeras under ombyggnationen, den ska sen förberedas, gamla avdelningen packas ihop och flyttas ut, samlingar, möbler etc ska magasineras, flyttas, kastas.

Men sen så, sen när alla de där småsakerna ovan styrts upp så kör vi igång!
(Sen var det det där med oförutsedda saker som kan ske under byggprocessen när man t.ex öppnar upp gamla golv etc….men det där, det tar vi sen helt enkelt).

I Lilla Slottet är vi barnister!

Ett nytt och spännande begrepp har dykt upp i olika sammanhang den senaste veckan. Jag läste det först i innehållet till Centrum för barnkulturforsknings årliga Barnkultursymposium där, barnläkaren och författaren, Lars H Gustafsson ska föreläsa under titeln ”Barns vilja växer… Från barnperspektiv till barnets perspektiv till barnism”. Barnism, spännande. Vad tusan betyder det? Några dagar senare dök ordet childism upp i en text om barn och spelutveckling, Kids are people: A radical idea. På Lars H Gustafssons blogg får jag det hela utrett. Barnism är helt enkelt Lars egen fria översättning av ordet childism som etik och religionsforskare John Walls argumenterar för bör införas som nytt begrepp. Lars beskriver det så bra själv så jag låter hans ord tala;

”När han(Wall) förklarar begreppet påminner hans diskussion mest om den vi för om skillnaden mellan ett barnperspektiv (den vuxnes försök att se vad som kan vara bra för ett barn) och barnets perspektiv, som är barnets eget. En barnist är alltså en person som, oavsett ålder, verkar för att barnets perspektiv ska få ett ökat genomslag i samhället. Wall menar, liksom jag, att alla skulle tjäna på det. Eftersom barn bär på erfarenheter och kompetens som gått förlorad hos vuxna men som vi behöver för vår egen och samhällets utveckling. Han exemplifierar med barns kunskap om lek.”

Ja visst, feminism, barnism. Ett nytt smart begrepp att beskriva och medvetandegöra rådande maktstrukturer i samhället och därmed möjligöra att utjämna desamma.

//Karin

En inspirerande förskola!

bild

Idag besökte (nästan) hela arbetsgruppen för samlingarna* Pyrets förskola i centrala Malmö. Eftersom man här arbetar väldigt aktivt med läs och skrivutveckling ville vi ta reda på lite mer om hur de arbetar, och förhoppningsvis få nya tankar till vårt fortsatta arbete med det nya samlingssystemet. Upprinnelsen till att man tog fram ett eget system på Pyret var de sjunkande siffrorna i läs och skrivförståelse i Malmö stad. Detta sammanföll också med Läroplanen för förskolan som kom 1998. Det var då man begav sig ut för att söka inspiration och lära sig av andra som arbetade läs och skrivfrämjande på olika sätt.  Efter att ha studerat och tagit lärdom av dessa utarbetades en alldeles egen metod för hur man ville arbeta för att stödja barnen i deras språkliga utveckling.

Metoden bygger på igenkänning; att alla barn, även de minsta, genom träning och upprepning, kan lära sig att känna igen bokstäver och så småningom ord. Ett system beståendes av enkla skyltar med tydligt textade namn, ord och siffror byggdes upp. Genom att använda dessa dagligen i verksamheten lär sig barnen hur de olika bokstäverna och så småningom orden ser ut. Det är viktigt att det är orden som kopplas till språket, och inte bilden som man vanligtvis gör.

De pedagoger vi pratar med berättar engagerat om hur roligt barnen tycker det är och hur förvånansvärt snabbt de lär sig. En stor vinst som de observerat är dessutom att det stärker barnens självkänsla, eftersom arbetet mycket handlar om att hitta barnens intresseområden och utgå från det. Ett exempel är pojken som var totalt ointresserad av korten tills personalen kom på att han kunde få träna på kort med bilmärken på, eftersom han var mycket intresserad av bilar. Då fann han en anledning att lära sig att känna igen orden och plötsligt gick inlärningen som en dans. Den positiva feedback pojken får när han kan lära de andra barnen olika bilmärken stärker honom.

Samlingsstunden på förmiddagen är ett viktig moment i barnens vardag, och där utgår man alltid från ordkorten. Här lär sig barnen snabbt att känna igen både sina egna och kompisarnas namn, föräldrars för och efternamn, och t o m adresser. Alla barnen är delaktiga och får ta plats här och det finns alltid något att samtala kring. Något som pedagogerna trycker på är att barnen främst lär sig av varandra. Är det ont om personal kan det hända att barnen själva håller i samlingen, och det fungerar alldeles utmärkt. Blir det ingen samling alls är besvikelsen stor…

På förskolan finns det fyra rum med olika inriktningar; språk, matte, skapa och natur/teknik. Här är väggarna fyllda med allt som hör till det tema som man för tillfället arbetar med. Det kan till exempel vara djur, Afrika eller klassiska sagor. Det som sätts upp på väggarna tillverkas alltid tillsammans med barnen. På frågan vilka teman som är mest populära, går det inte att svara, utan det skiftar beroende på hur pedagogerna arbetar. Men alla teman väljs tillsammans genom samtal och diskussioner med barnen. Mycket material tillverkas och produceras, och allt sätts upp på väggarna för att barnen lätt ska kunna se.

Barnens skrivutveckling följs och dokumenteras noga. Åtta av tio har knäckt läskoden när de slutar på förskolan. Men, trots det intensiva och medvetna arbetet med att lyfta barnens läs och skrivutveckling, betonas vikten av att göra skillnad på förskola och skola. Skolan är en skola men här på förskolan leker vi!

* Samlingsgruppen är en av arbetsgrupperna initierade av koncept Lilla Slottet vars uppgift är att i samråd med barn ta fram ett förslag på ett alternativt sätt att arrangera samlingarna.