Nu är bokcirkeln igång!

bokcirkel

Igår hade forskningsbokcirkeln sin första träff. Det var ett stort gäng som samlats för att diskutera kapitlet Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv ur antologin Barnet, platsen, tiden. Extra roligt att vi hade två kolleger från Lindängens bibliotek med oss 🙂

Texten är skriven av en av våra duktiga följeforskare, Barbro Johansson. Hon diskuterar vilken roll barnbibliotekarier har och jämför med de vuxna barnen möter i skolan, och dilemmat med att lärarnas förväntningar krockar med det som bibliotekarierna själva anser sig vara deras viktigaste uppgift, nämligen att stödja den kravfria och lustfyllda läsningen.

Texten tar också upp vikten, och svårigheterna, med att ha ett barnperspektiv alltså att se saker ur barns perspektiv. Hur kan vi på bästa sätt lära av barnen och ta vara på deras erfarenheter och kunskaper? Det finns inga enkla svar men det är viktigt att vi frågar oss själva detta! Genom Lilla Slottets koncept går vi in i ett arbetssätt där vi ska låta barnen ta plats och där barnen ska vara med och utforma såväl den långsiktiga som den dagliga verksamheten, och därför måste vi utmana oss själva och sätta händerna på ryggen (som Miranda uttryckte det!).

Sammanfattningsvis kan sägas att texten uppfattades som positiv och stärkande. Men också att den tydliggjorde svårigheterna som det innebär när man överlämnar allt fler beslut åt barnen. En intressant aspekt att tänka på är att alla individer, inte bara barn, är så kallade becomings,  d v s under utveckling. Men samtidigt som det är viktigt att vi tänker på att stora som små är jämställda, måste vi vara medvetna om att för att barnen ska kunna må bra, uttrycka sig och känna sig trygga, behöver de ramar och strukturer från oss vuxna. Om vi är tydliga, uppmuntrar och ger de rätta förutsättningarna stärker vi barnen. Det är vårt ansvar att understödja barnens egenmakt!

Annonser

Hemlighetsmakeri

idea_workshop_01Illustration Sveta Suvorina

Grundkonceptet för Lilla Slottets kommunikation är att öppna upp för nya idéer som går i linje med barns deltagande och lekfulla sätt att kommunicera. Okonventionell kommunikation går i linje med Lilla Slottets koncept (brukarinvolvering, barns perspektiv, innovation, litteracitet etc.).

Men, det luriga med okonventionell marknadsföring är att den vanligtvis har överraskande inslag och bryter folks vardag. Vilket vi vill uppnå. Kanske en raket skjuts upp i luften med glittrande paljetter, vi smyger ut en tidig morgon och pyntar staden med barnens berättelser, eller så låter vi heliumballonger som ser ut som små slott skrida över himlen invigningsdagen. Vem vet? Det blir ett samarbete mellan Malmöbarnen och oss här på Stadsbiblioteket. Ingen vet förrän det kommer hända.

Puff, baam, wow, oj, nämen!

Därför behöver det vara stängda dörrar och hemlighetsmakeri från och med NU.

/Annamia
Kommunikatör, Lilla Slottet

Vad hände innan julledigheten? Massor!

Tiden dundrade fram innan julledigheten. Så här kommer en sammanfattning om vad vi gjorde de där sista veckorna.

Programbeskrivning 

Vi färdigställde programbeskrivningen där vi formulerat helhetskonceptet och förslag för vad som skall byggas, för vem, på vilket sätt, allt integrerande den estetiska utformningen. Programbeskrivningen innehåller alltså vidareutvecklade rumsliga skisser, förslag på lös och fast inredning samt beskrivningar och skisser av digitala lösningar. I arbetet med dokumentet har också berättelsen om Lilla Slottet vidareutvecklats. När man ser barnens teckningar, idéer och tankar blir väldigt tydligt att barnens delaktighet varit en stor riktlinje i arbetet.

2

Capture

Capture4

Visuell makt 

Capture6

Joanna Rubin Dranger, professor i illustration på Konstfack, var här och knockade oss med en klockren föreläsning om visuell makt. Vi förstod hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och rasstereotypa bilder hänger ihop. Hon inledde med att berätta

Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än någonsin tidigare vi sprider också våra bilder till en vidare krets. Sedan 2012 har vi kunnat följa en rad utdragna och polemiska debatter om stereotypa bilder och föreställningar i kulturen.

Föreläsningen Visuell Makt gav en fördjupad kännedom om rasstereotypa bilders historia, funktion och samtida repetitioner. HÄR kan ni se föreläsningen.

Miranda Corbière var här från Holland

9

Miranda är en biblioteksprofil som kom för att under en dag inspirera Lilla slottet och enheten Barn och Unga kring hur man kan jobba med barns delaktighet. Hon har varit med om att ta fram en rad bibliotek utifrån just denna arbetsform. Hennes inspirerande föreläsning kallar hon”The Pippification of the library; children’s participation on the highest level”.

Hon pratade om delaktighet, biblioteksutveckling och hur mycket lättare och roligare arbetet blev när de började jobba med delaktighet. Hon gav flera fantastiska exempel. Vi hade även en workshop där vi utmanades i kreativitet och att se förbi de självklara svaren. Hon sa att man som vuxen behöver stå med armarna bakom ryggen, låta barnen ta plats och hitta sin resa. Hon avslutade även med att säga att hon gärna vill bli adopterad av projektet Lilla Slottet 🙂

Nu är vi tillbaka från släktmiddagar, lussebullar och dagar när man glömmer bort vilken dag i veckan det är. Arbetet är igång!