Vad händer med barnens läsning?

En stor fråga som vi pratar om i Lilla Slottet är barns läsning och hur vi på bästa stöttar dem i utvecklingen av denna. Det känns särskilt viktigt med tanke på Sveriges låga resultat i Skolverkets PISA-rapport som kom för ett par månader sedan. Vilka är egentligen orsakerna och vad kan vi göra för att vända denna dystra utveckling?

På förra veckans Readme konferens i Lund diskuterades läsningen ur en mängd olika perspektiv. Vi fick höra några av alla skäl till varför läskunskapen sjunkit så drastiskt de senaste åren. Karin Taube (professor vid institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet) pratade om bristande resurser i skolan, en ökad individualisering i klassrummet (som sker på de svagas bekostnad), segregering (t ex i val av skola) samt allt mindre specialundervisning som några av orsakerna som kan härledas till skolvärlden. Hon ser också elevernas ändrade läsvanor och den alltmer negativa attityden till skolan som starka faktorer till försämringen. Att barn och ungdomar är flitiga nätanvändare gör dem självständiga och nytänkande, men baksidan är att de tenderar att nedvärdera det traditionella, såsom läsningen. Slutligen pratade Taube om problemet med att läraryrket behöver höjd status och att de praktiska inslagen i utbildningen behöver bli fler. Hon jämförde med Finland där bara ett fåtal kommer in på lärarutbildningen, yrket har hög status, och i skolan får barnen vid behov specialundervisning direkt i årskurs 1.

Martin Widmark berättade om lärarmaterialet ”En läsande klass” som han tagit fram. Men enligt honom är det inte bara på skolan som ansvaret ligger, även barnens familjer måste ta sitt ansvar. De måste inse problemet och vara beredda att avsätta tid och energi för att en förändring ska kunna ske. Widmark ser läsningen som ett sätt att öka barnens tolerans gentemot sig själva och omvärlden.

Biblioteksforskaren Hanna Karlsson pratade om bibliotekens betydelse för läsningen. Vad händer egentligen när konkurrensen ökar med andra verksamheter och när antalet bibliotek minskar (mellan 2010-2013 minskade antalet bemannade bibliotek i Sverige med 90 stycken)? I Sverige går trenden mot att bredda biblioteksutbudet, de tryckta böckerna får ge vika för nya sätt att ta till sig litteratur.

Vi vet att e-boksläsningen kommer allt mer, men vilka trender är det som gäller just nu? Pelle Steen (Ziggy creative colony http://ziggysays.com/) siade om detta. Att Amazon kommit till Sverige kommer ofrånkomligen att påverka oss eftersom de är världsledande inom branschen. I framtiden läser vi på helt andra skärmar än idag där flexibiliteten är mycket större. Antal e-boksutlån ökar allt mer och det kommer de att fortsätta göra. Försäljningen av e-böcker håller på att förändras, vi kommer allt mer att köpa paket av böcker och vi kommer att betala så mycket vi tycker det är värt och själva bestämma hur mycket författaren ska få. Men den största trenden enligt Steen är Readly, ”Spotify för böcker”, en slags prenumerationstjänst där man betalar per månad och på så vis får tillgång till ett stort antal böcker. Alla dessa faktorer sammantagna påverkar givetvis dagens och framtidens läsare, låt oss hoppas att det blir till det positiva!

Annonser