Unga filosofer

Vi har träffat Liza Haglund som sedan fjorton år tillbaka för filosofiska samtal tillsammans med barn och ungdomar på Södra teatern i Stockholm. Där får de möjlighet att både prova resonemang, lyssna på andras, bli ifrågasatta och provocerade i sitt tänkande. Hon beskriver det som ett intellektuellt äventyr utan gränser. Åldersspannet har varit 9 – 19 år men Liza Haglund säger att det knappast finns en undre åldersgräns för filosofiska samtal. Hon poängterar att pedagogiken är avgörande, att den går att anpassa för att passa små barn, ”[…] så länge föräldrar och andra vuxna kliver tillbaka bör det vara ok”. Dessutom är det viktigt att skapa känslan av ett rum där det inte existerar något utanför just detta rum.

aristoteles

Finna koncentrationen inför frågorna är avgörande.

Som exempel på filosoferande tillsammans med yngre barn nämner hon en metod som använts på förskolor där barnen inledningsvis får sortera leksaker, medan samtalet glider över i diskussioner om vilka människor som är lika. Hon framhåller att redan små barn ofta uttrycker en vilja och nyfikenhet att tillsammans med andra få möjlighet att tänka kring de frågor de har.

På kurserna ges frågorna möjlighet till fördjupning, frågor som ofta inte har entydiga svar och som kanske saknar andra forum. Samtalen utgår alltid från deltagarnas intressen som gruppen undersöker tillsammans. Liza Haglund poängterar hur viktigt det är att man lär av varandra och försöker vara kreativa samtidigt som samtalen bottnar i både kritik och analys. Samtidigt vänder hon sig emot att de filosofiska samtalen beskrivs som utvecklande av kritiskt tänkande och kreativitet, ”[…] det är en förenkling, att filosofera tillsammans med oss innebär så mycket mer”.

Det innebär att aktivera sina sinnen för att slutligen kunna verbalisera sina tankar med hänsyn till en rad kriterier.

 

–  formulera frågor

–  undersöka och analysera begrepp, idéer och föreställningar

–  identifiera underliggande antaganden och förutsättningar

–  upptäcka skillnader och kopplingar

–  identifiera falska slutledningar

–  underbygga och formulera argument

–  hitta exempel och motexempel

–  hitta likheter/motsvarigheter och motsatser

–  se vidare perspektiv

–  lyssna och tolka

–  öppna sinnet

–  uttrycka egna tankar och känslor

–  undersöka olika lösningar

–  behålla nyfikenheten

–  dra slutsatser

Intressant för den nya barnavdelningen? Vad tycker ni? Själv tycker jag det vore spännande att prova detta tillsammans med våra ungar på biblioteket. Liza Haglund gav oss en mängd förslag på kontakter till intresserade, initierade och filosoferande personer som skulle kunna hjälpa oss.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i filosofiska samtal med barn, finns det även en högskolekurs i Luleå:

http://www.ltu.se/edu/course/F00/F0016P?kursView=kursplan

Av Liza Haglund i Malmö stadsbiblioteks katalog:

Haglund, Liza (2014). Att tänka noga: en filosofibok. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren

http://www.malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xliza+haglund&SORT=D/Xliza+haglund&SORT=D&SUBKEY=liza+haglund/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliza+haglund&SORT=D&1%2C1%2C

Haglund, Liza & Persson, Anders J. (2009). Självklart! Inte?: en filosofibok. Stockholm: Rabén & Sjögren

http://www.malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xliza+haglund&SORT=D/Xliza+haglund&SORT=D&SUBKEY=liza+haglund/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliza+haglund&SORT=D&2%2C2%2C

Haglund, Liza & Persson, Anders J. (2004). Öppet sinne, stor respekt: handledning : att föra filosofiska samtal med barn om Barnkonventionens grunder. 1. uppl. Stockholm: Rädda barnen

http://www.malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xliza+haglund&SORT=D/Xliza+haglund&SORT=D&SUBKEY=liza+haglund/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliza+haglund&SORT=D&3%2C3%2C

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s