Bara gört!

Ofta är det ju så att de där bra idéerna man kläcker under fikapausen eller till och med vid den där kreativa workshopen, som skulle leda till så mycket nytt, trots allt aldrig blir av. Startsträckan att faktisk få det att hända är för långt. Ofta kommer man inte ens till stadiet att testa då man vill ha allt färdigt och genomtänkt först, vilket ju är en god tanke. Vi vet alla vad som oftast står i vägen- den dagliga verksamheten som inte går att stanna av och som man aldrig tycks hitta en lucka i. Vad händer om man tar det från andra hållet. Här utmanar Unsworn oss att på en halvtimme gå från tanke till handling. Med hjälp av lite papp, tyger, klister, tingeltangel och peppiga kollegor arbetade vi fram några fina prototyper av hur våra idéer skulle kunna manifesteras.

En av grupperna arbetade med att hitta nya sätt att lyfta fram stora litterära eller populärvetenskapliga karaktärer från andra delar av världen. Vi är ofta duktiga på att lyfta fram våra skandinaviska och västerländska storheter. Vi använde oss av den arabiska kvinnliga superhjälten Samda, utan att i det här läget veta jättemycket om henne. Det blev en utklädningsgarderob för alla Samda-wanna-be-besökare, en Mini-bio med film om Samda, boktips i våra digitala boktipsmaskiner och en skaparverkstad med temat Samda och hjältar.

En annan grupp arbetade fram en sagokoja där digitala boktips och mysiga krypin integreras med varandra.

 

IMG_1540[2]

IMG_1532[2]

IMG_1490[1]IMG_1511[1]IMG_1498[2]IMG_1501[2]

IMG_4707[2]Om ni besöker vår barnavdelning idag så kanske ni kommer tycka att den är lite mer rörig på vissa håll men förhoppningsvis också lite mer spännande än annars då den börjar fyllas med oväntade, ibland lite fula men lekfulla och roliga prototyper i diverse material. Det här är början på en spännande resa där målet är att bli en experimenterande och nyfiken avdelning som bjuder in barnen och våra vuxna besökare att lära tillsammans med oss.

Annonser

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för en vanlig projektmedlem i Lilla Slottet?

Nedan följer ett urval av de aktiviteter som kan äga rum.

 

-har informationspass på barnavdelningen och passar då på att experimentera med nya metoder att inspirera barnen, exempelvis genom att läsa en saga och samtidigt visa digitala projektioner av bilderna på oväntade ställen. 

-har möte med projektkompisarna där vi diskuterar vårt koncept. Nu närmar sig juni med stormsteg och då ska vi ha samlat alla våra tankar i ett sammanhållande dokument färdigt för presentation. Vissa saker är självklara medan andra kräver längre och djupare diskussioner. Det är mycket som ska inkluderas.

-cyklar till Industrigatan för att delta i en workshop med Unsworn Industries där man tillsammans med sina kolleger bl a får undersöka och lura på hur vi kan arbeta mer utforskande. Vi bygger en  prototyp av ett stort sagoträd för att söka svaret på frågan hur vi skulle kunna locka till oss fler barn i åldrarna 6-8.

-planerar tillsammans med våra studenter Hélen och Erika från HDK vernissage för alla fantastiska barn som vi har arbetat med i brukardialogerna. Det blir en rolig avslutning för barnen och ett sätt för oss att tacka för all tid, energi och alla idéer som de bidragit med på vägen mot en ny barnbibbla.

-lyssnar på spännande föreläsningar på den högaktuella konferensen Readme. Här diskuteras Sveriges dåliga resultat i Pisa-utredningen, framtiden för bibliotek, hur lärare kan arbeta aktivt för att motarbeta den negativa lästrenden, sömnens betydelse mentalt och fysiskt, e-bokens utveckling, hur läser våra ögon digitalt och hur läser vi text på papper. Spännande och ovanligt med en konferens om läsning som vidrör så många olika aspekter av ämnet. Håller tummarna för att konferensen blir återkommande.

-kör ut med bokbussen för att möta malmöbor runt om i staden.

 

Som synes är det ett både varierat, krävande och spännande arbete!

 

Unga filosofer

Vi har träffat Liza Haglund som sedan fjorton år tillbaka för filosofiska samtal tillsammans med barn och ungdomar på Södra teatern i Stockholm. Där får de möjlighet att både prova resonemang, lyssna på andras, bli ifrågasatta och provocerade i sitt tänkande. Hon beskriver det som ett intellektuellt äventyr utan gränser. Åldersspannet har varit 9 – 19 år men Liza Haglund säger att det knappast finns en undre åldersgräns för filosofiska samtal. Hon poängterar att pedagogiken är avgörande, att den går att anpassa för att passa små barn, ”[…] så länge föräldrar och andra vuxna kliver tillbaka bör det vara ok”. Dessutom är det viktigt att skapa känslan av ett rum där det inte existerar något utanför just detta rum.

aristoteles

Finna koncentrationen inför frågorna är avgörande.

Som exempel på filosoferande tillsammans med yngre barn nämner hon en metod som använts på förskolor där barnen inledningsvis får sortera leksaker, medan samtalet glider över i diskussioner om vilka människor som är lika. Hon framhåller att redan små barn ofta uttrycker en vilja och nyfikenhet att tillsammans med andra få möjlighet att tänka kring de frågor de har.

På kurserna ges frågorna möjlighet till fördjupning, frågor som ofta inte har entydiga svar och som kanske saknar andra forum. Samtalen utgår alltid från deltagarnas intressen som gruppen undersöker tillsammans. Liza Haglund poängterar hur viktigt det är att man lär av varandra och försöker vara kreativa samtidigt som samtalen bottnar i både kritik och analys. Samtidigt vänder hon sig emot att de filosofiska samtalen beskrivs som utvecklande av kritiskt tänkande och kreativitet, ”[…] det är en förenkling, att filosofera tillsammans med oss innebär så mycket mer”.

Det innebär att aktivera sina sinnen för att slutligen kunna verbalisera sina tankar med hänsyn till en rad kriterier.

 

–  formulera frågor

–  undersöka och analysera begrepp, idéer och föreställningar

–  identifiera underliggande antaganden och förutsättningar

–  upptäcka skillnader och kopplingar

–  identifiera falska slutledningar

–  underbygga och formulera argument

–  hitta exempel och motexempel

–  hitta likheter/motsvarigheter och motsatser

–  se vidare perspektiv

–  lyssna och tolka

–  öppna sinnet

–  uttrycka egna tankar och känslor

–  undersöka olika lösningar

–  behålla nyfikenheten

–  dra slutsatser

Intressant för den nya barnavdelningen? Vad tycker ni? Själv tycker jag det vore spännande att prova detta tillsammans med våra ungar på biblioteket. Liza Haglund gav oss en mängd förslag på kontakter till intresserade, initierade och filosoferande personer som skulle kunna hjälpa oss.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i filosofiska samtal med barn, finns det även en högskolekurs i Luleå:

http://www.ltu.se/edu/course/F00/F0016P?kursView=kursplan

Av Liza Haglund i Malmö stadsbiblioteks katalog:

Haglund, Liza (2014). Att tänka noga: en filosofibok. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren

http://www.malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xliza+haglund&SORT=D/Xliza+haglund&SORT=D&SUBKEY=liza+haglund/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliza+haglund&SORT=D&1%2C1%2C

Haglund, Liza & Persson, Anders J. (2009). Självklart! Inte?: en filosofibok. Stockholm: Rabén & Sjögren

http://www.malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xliza+haglund&SORT=D/Xliza+haglund&SORT=D&SUBKEY=liza+haglund/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliza+haglund&SORT=D&2%2C2%2C

Haglund, Liza & Persson, Anders J. (2004). Öppet sinne, stor respekt: handledning : att föra filosofiska samtal med barn om Barnkonventionens grunder. 1. uppl. Stockholm: Rädda barnen

http://www.malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xliza+haglund&SORT=D/Xliza+haglund&SORT=D&SUBKEY=liza+haglund/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xliza+haglund&SORT=D&3%2C3%2C

”Barn-öar” i andra delar av bibblan

Jag heter Elina och är studerande på Konstakademins Designskola I Köpenhamn. I vår gör jag mitt examensprojekt riktat mot Malmö Stadsbibliotek och den stora satsningen på de små besökarna. Närmare bestämt har jag tagit mig an uppgiften att som en del av projekt Lilla slottet skapa rum åt barnen på de övriga avdelningarna på biblioteket.

Genom att på ett lekfullt sätt utveckla en modell för ett eller flera objekt som skapar rum i rummet ska detta bli en plats dit barnen blir lockade och känner sig inbjudna att vara. Något som marker att barnen är välkomna i hela biblioteket men kanske även underlättar för de vuxna när ”vuxensaker” ska bli gjorda. “Objektet” kommer vara flexibelt och ska kunna flyttas runt till de avdelningar där behov och utrymme finns.

jag

Jag har pratat en del med både besökare och personal på biblioteket och även sett på förskolor för att veta mer om barns behov och aktiviteter, men tar mer än gärna emot fler förslag och idéer om så finns!