Brukardialoger var och varannan dag

önskevägg_140303_01Denna och förra veckan har det varit en medborgardialog mest var och varannan dag! Våra barngrupper vi tidigare skrivit om rullar på och nu har även våra vuxna brukare fått möjlighet att tycka till. Förra veckan var vi på Rosengårds områdesbibliotek och igår träffade vi två grupper av föräldrar som känner till vår verksamhet sedan tidigare.

Att arbeta med medborgardialog är både rejält kul och ungefär lika svårt. Att få möjlighet att sitta ner och lyssna på tankar och önskningar från våra brukare är verkligen spännande och oerhört givande. Svårigheten ligger i det där att lyckas engagera människor till att avsätta tid i den så ofta stressiga vardagen. Det är tydligt att många vill vara med och påverka men att man inte alltid känner att man hinner avsätta tid. Med små barn där hemma blir det om ännu svårare. Därför är i vi extra glada för de som tagit sig tid för att prata framtidsdrömmar med oss den senaste tiden. Vi berättar mer om våra dialoger här framöver.

Ett sätt när man har ont om tid är att skriva på vår önskevägg som finns på nuvarande barnavdelningen. Väggen är mycket populär och redan inne på version 2.0. Som ni ser har den även blivit en plats för barnen att vara kreativa på.

/Karin

Annonser

Brukardialogerna är igång!

En stor del av konceptet för den nya barnavdelningen som ska läggas fram i juni ska bygga på vad de framtida besökarna önskar sig. Därför kommer vi under våren att lägga en stor del av vår tid och kraft på att träffa såväl barn som vuxna, såväl vana som ovana besökare. Genom brukardialogerna med barnen vill vi få en bild av vad de önskar att vårt framtida barnbibliotek ska innehålla för funktioner. Vad ska man kunna göra på Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning?

I veckan som gick ägde de första träffarna med malmöbarn rum. Vi kommer att arbeta med två olika barngrupper. Tillsammans med våra studenter från HDK, Erika och Hélen, besökte vi i onsdags en grupp barn på Bellevuegårdens förskola och dagen efter åkte vi till Holmaskolan där vi träffade en försteklass. Vi presenterade oss för varandra och därefter pratade vi med barnen om vad de tycker att ett barnbibliotek är och vad man får eller inte får göra där. Förutom att läsa, mysa och lyssna på sagor var det tydligt att barnen i båda grupperna värderade den kreativa skapande verksamheten väldigt högt.

Våra slutsatser efter besöken blev att barnen är ganska traditionella i sitt tänkande. Ordet bibliotek är begränsande i sig, och det märktes att de pratat med sina pedagoger mycket om vad ett bibliotek är, vilket gör att svaren många gånger blir de förväntade. Vi kommer framöver att arbeta för att komma ifrån det, och det kommer också att bli mer ”görande” för barnen. Tre träffar till är planerade med respektive barngrupp, och efterhand som vi lär känna dem så är vi övertygade om att resultaten kommer att bli spännande och givande.

Ser verkligen fram emot att träffa alla underbara barn igen!

IMG_4088

Designstudenter på plats

Hej!
Vi är Erika och Hélen, två designstudenter som läser masterutbildningen Child Culture Design på HDK i Göteborg.

Under våren gör vi våra examensarbeten i samarbete med Malmö Stadsbibliotekets och barnbiblioteksprojektet, kallat Lilla slottet.
Tillsammans projektgruppen, Malmöbarnen, andra besökare och anställda på avdelningen är vår uppgift att ta fram ett koncept för det nya barnbibliotekets rumsliga gestaltning.

Fram till mitten av maj kommer vi att jobba på plats i den nuvarande barnavdelningen på stadsbiblioteket i Lugna Rummet.
Alla som har vägarna förbi är välkomna att komma in och säga hej  eller komma med förslag och idéer till oss!
Eller varför inte skriva önskningar till det nya barnbiblioteket på Önskeväggen?

Följ gärna projektet på instagram också!
projekt_lillaslottet

Vi ses!
Erika & Hélen

Erika och Helen_crop_small

Kort om oss:
Erika Lindmark, uppväxt i Piteå men har, förutom ett år i Göteborg, bott ett år i Jönköping och fyra i Växjö för designstudier. Har en konstnärlig kandidatexamen i design med inriktning på hållbar utveckling från Linnéuniversitetet i Växjö. Gillar att baka, cykla och gå på loppis.

Hélen Phan, uppväxt i Arlöv/Malmö. Innehar en konstnärlig kandidatexamen i Produktdesign vid Linnéuniversitetet Nybro Pukberg. Läste Teknikprogrammet med inriktning Inredning och Arkitektur vid Universitetsholmens Gymnasium i Malmö. Älskar mat, leksaker och barn!